zaterdag 16 mei 2020

3... 2... 1... En we zijn terug gestart!!! Wat waren we blij al die lieve gezichtjes terug te zien! Alles is wel een beetje anders, maar we maken er samen het beste van! ❤️

dinsdag 12 mei 2020

Terug welkom op school

L2


Aangepaste uurregeling

Hoe laat.. | Klok, Pictogram, Kleurplaten


Belangrijke aandachtspunten
om op te volgen.

Santanas Free Clipart Gallery - Category: U - V - Image: uitroeptekenCentrumschool Kuurne K2/3 B: INFO
Anderen begrijpen
Herstart school voor kinderen L2

Beste ouders

Jullie weten al dat je kind vanaf 15 mei opnieuw naar school kan. Wij kijken er naar uit hen weer te zien.
Hier geven de uurregeling nog even mee:

L2 (5 groepen steeds aanwezig op maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag in de voormiddag )
Maandag
Dinsdag
woensdag
Donderdag
Vrijdag
voormiddag
voormiddag

voormiddag
voormiddag
8.30 – 11.30 uur
8.30 - 11.30 uur
8.30 - 11.30uur
8.30 – 11.30 uur
thuis eten
thuis eten
thuis eten
thuis eten
namiddag
namiddag
namiddag
namiddag
geen school
geen school
geen school
geen school


Omdat we de maatregelen omwille van veiligheid en hygiëne strikt opvolgen vragen we het volgende:

-   Respecteer het startuur en het einduur van de schooldag.

-   Enkel in nood, wanneer je kind niet kan worden opgevangen is er plaats in de noodopvang (namiddag-woensdag)

-   Ouders betreden de school enkel tot aan de groene glazen deur (poortgang). Leerkrachten zullen aanwijzingen geven.

-   Pijlen geven de richting aan van brengen en ophalen.

-   Kinderen die ziek zijn komen NIET naar school.

-   Indien je kind ziek blijkt, wordt verwacht dat iemand hem/haar komt ophalen.

-   Ieder kind brengt een eigen flesje water mee. Lege flesjes en andere afval gaan terug mee naar huis. We voorzien geen bekers.
-   Niemand brengt eigen spelmateriaal mee om te spelen tijdens de speeltijd.

-   De Sprinkhaan (buitenschoolse opvang) vangt geen kinderen op van L1 L2 en L6. Dit om vermenging met kinderen uit de noodopvang te voorkomen.
Nuttige info


-   Handen ontsmetten/handen wassen gebeurt bij het binnenkomen op school, voor het betreden van het klaslokaal, na de speeltijd, na een toiletbezoek, voor het naar huis gaan.

-   Leerkrachten bewaken de social distancing (1,5m)

-   De kinderen hebben een vaste plaats in hun klasje.

-   Er wordt strikt toezicht gehouden in de toiletten.

-   Kinderen spelen enkel met hun eigen groepje en gescheiden van de andere groepen op de speelplaats.


Niet vergeten

-   Bekijk de algemene info brief nog eens op onze website www.berkenboomanker.be

-   10 juni is pedagogische studiedag: geen school/geen opvang

                                          


                                          Aanwezigheid op school
Pictogrammen voor school en ouders – Klasse
                                       We verwachten dat je kind aanwezig is op de vaste schoolmomenten. Afwezigheden
                                       worden opgevolgd.

                                       Beste mama’s en papa’s, ondanks de strenge maatregelen voor een veilige opstart
                                       zullen de juffen en meesters ervoor zorgen dat je kind zich goed voelt in het klasje.

                                       We kijken uit naar vrijdag 15 mei.

                                       De juffen, de meesters en directeur Martine


vrijdag 8 mei 2020

Weer heel wat leuke foto's gekregen deze week!
Kijk maar...

Clifensio kookt samen met zijn mama!

Jesse geniet van het zonnetje en ontspant met yoga.


Khadija denkt na over hoe het op school verder moet.

Reda lost de 'droogproblemen' op thuis.

Daria kleurde de vlinder mooi in.


dinsdag 28 april 2020

En toen werden de kinderen van het tweede leerjaar zelf een kriebelbeestje... 😁

Vlinder Jesse

Vlinder Nenna

Rups Salim

Spin Reda

Vlinder Safouan

Vlinder Nathan